Vluchteling in Harderwijk

goede doel LWP 5965

LWP 5965

Als student van Onderwijs en opvoeding ga je een activiteit organiseren en uitvoeren


-Hiervoor heb Je met jouw groep (4-5 personen) een plan gemaakt

- Je hebt het voorlichtingsmateriaal gepresenteerd aan de groep.

- Je hebt het resultaat van de goed-doel-actie beschreven in het evaluatieformulier en

reflectieverslag en ingeleverd bij je begeleidende docent.

- De activiteit heeft een bijdrage geleverd over de maatschappelijke verantwoordelijkheid door mee te denken en actief uit te voeren over het bieden van toekomstperspectief voor asielzoekers en slaat hiermee actief een brug tussen onderwijs, de omgeving en de samenleving.

Vluchteling in Harderwijk

Landstede werkt mee aan asielzoekerscentrum in Harderwijk

De opleidingen van Landstede op het terrein Kranenburg in Harderwijk, krijgen in de loop van 2016 nieuwe buren. Het college van burgemeester en wethouders heeft dinsdag 15 september besloten dat zij haar medewerking verleent aan het vestigen van een asielzoekerscentrum (AZC) op het voormalige kazerneterrein Kranenburg –Noord.Landstede is blij dat ze bij de plannen betrokken is en bestuurlijk mee te hebben gedacht. Een van de voorwaarden voor het vestigen van een AZC is dat onderwijsorganisatie Landstede Groep, nu gevestigd op het voormalige kazerneterrein met Landstede MBO en de Internationale Schakelklas, gefaciliteerd blijft.

Als onderwijsorganisatie heeft Landstede haar maatschappelijke verantwoordelijkheid genomen door mee te denken over het bieden van toekomstperspectief voor asielzoekers en slaat hiermee actief een brug tussen onderwijs, de omgeving en de samenleving. Landstede en de gemeente Harderwijk blijven in gesprek over de kennis en kunde die Landstede Groep als onderwijsorganisatie kan bieden, in elk geval met betrekking tot taal- en onderwijsprogramma’s en de internationale schakelklas.

Voor meer informatie over dit onderwerp verwijzen wij naar de website van de gemeente Harderwijk viawww.harderwijk.nl/asielopvang, zie veel gestelde vragen en antwoorden.

Asielzoekerscentrum in Harderwijk

ONZE MISSIE EN WAARDE

Landstede Groep is een onderwijsorganisatie met een gevarieerd aanbod voor jong en oud. Wij hebben oog voor elk mens en stimuleren de mogelijkheden om talenten te ontwikkelen. Wij leggen actief verbinding en slaan een brug tussen onderwijs, de omgeving en de samenleving. Met waarde(n)vol leren, leven en werken bekennen we kleur en geven we invulling aan onze maatschappelijke opdracht.’

Vanuit de christelijke inspiratie laat Landstede Groep zich leiden door vijf waarden:

Week 2

Klik hier voor week 2